ผู้ประสานงานกลาง

คุณสไบทิพย์  คำสาลี (โบว์) เบอร์ประสานงาน 096-945-1033
คุณสิรินดา สิงห์โตทอง  (ผึ้ง) เบอร์ประสานงาน 096-326-5231
E-mail : p2hevent2024@path2health.or.th